امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری کشاورزی در تاریخ 1389/12/07 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 13 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات مجمع 990624
(هزینه حسابرس و ابلاغیه 12020173)
تغییرات نرم افزار
98.10.18ساعت 14 (اطلاع رسانی)
تغییرات امیدنامه مورخ 98/09/16
98.07.24
98.04.19 (تغییر حق الزحمه حسابرس)
تغییر امیدنامه 98.03.11
تغییر امیدنامه 97.09.17
حد نصابهای جدید ترکیب دارایی ها / مصوب مجمع 93/10/27
تغییرات امیدنامه سال 92
تغییرات امیدنامه سال 93
تغییرات امیدنامه ای صندوق یکم کشاورزی سال 94
تغییرات امیدنامه ای یکم 97.01.15
تغییرات امیدنامه ای یکم تا پایان 96
تغییرات امیدنامه ای صندوق یکم مربوط به مجمع 95/05/05
تغییرات امیدنامه ای صندوق یکم کشاورزی 6ماهه اول 95
97.04.24
97.02.25