کاهش نرخ سود پیش بینی شده صندوق

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/12/94 مجوز شماره 7543/122 سازمان بورس و اوراق بهادار کاهش سود پیش­بینی شده صندوق برای واحدهای سرمایه­گذاری عادی این صندوق، سالانه 18درصد و با سقف پرداخت 22درصد تعیین گردید.