دوره تصفیه

باسلام 

به اطلاع می رساند : با توجه به نامه شماره 122/134586 مورخ 1399/11/18 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی برعدم موافقت با تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، صندوق وارد دوره تصفیه شد.