واریز سود بهمن ماه1397

سود بهمن ماه1397 "صندوق سرمايه گذاري يكم كارگزاري بانك كشاورزي"👈با نرخ 17 درصد روزشمار به ازاء ۳۰ روز، بحساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.