واریز سود تیرماه 97

سود تیرماه 1397 "صندوق سرمايه گذاري يكم كارگزاري بانك كشاورزي"👈با نرخ 17/12 درصد روزشمار به ازاء ۳۰ روز، بحساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.