واریز سود مرداد ماه97

سود مرداد ماه 1397 "صندوق سرمايه گذاري يكم كارگزاري بانك كشاورزي"👈با نرخ 22 درصد روزشمار به ازاء ۳۰ روز، بحساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.