واریز سود شهریور ماه 97

سود شهریور ماه 1397  "صندوق سرمايه گذاري يكم كارگزاري بانك كشاورزي"👈با نرخ 22 درصد روزشمار به ازاء ۳۰ روز، بحساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.