واریز سود آبان ماه97

سودآبان ماه 1397 "صندوق سرمايه گذاري يكم كارگزاري بانك كشاورزي"👈با نرخ 22 درصد روزشمار به ازاء ۳۰ روز، به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.