واریز سود آذرماه 97

سود آذرماه 1397 "صندوق سرمايه گذاري يكم كارگزاري بانك كشاورزي"👈با نرخ 17 درصد روزشمار به ازاء ۳۰ روز، به حساب سرمایه گذاران محترم واریز شد.