اطلاعیه فوری : عدم صدور واحد جدید صندوق به علت پر شدن سقف مجاز

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند به علت پر شدن سقف مجاز صندوق تا اطلاع ثانوی صدور واحدهای سرمایه گذاری صورت نمی گیرد.لطفا از واریز وجه به حساب صندوق خودداری کنید .بدیهی است واریز وجه مبنای صدور نبوده، و ارجاع مبالغ واریزی حداکثر تا7 روز کاری انجام می شود.