واریز سود مرداد ماه صندوق سرمایه گذاری یکم

سود مردادماه ٩٦ صندوق سرمايه گذاري يكم كارگزاري بانك كشاورزي براي ٤٤١،٨٠٣ نفر سرمايه گذار، با نرخ ١٨ درصد روزشمار به ازاء ٣١ روز، يكم شهريور، بحساب سرمايه گذاران واريز گرديد.