Menu
واریز سود بهمن ماه 95 ادامه مطلب

واریز سود بهمن ماه 95

سود معادل 18.06 درصد بازدهی سالانه شده ، 360,000 نفر دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق یکم، معادل 1,913,868,214,435 ریال برای بهمن 95 پرداخت گردید.
واریز سود دی ماه 95 ادامه مطلب

واریز سود دی ماه 95

سود دي ماه 95 "صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی" معادل ١٩ درصد به حساب بانكي سرمایه گذاران واریز گردید.
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق ادامه مطلب

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در تاریخ95/05/05 تشکیل و پس از تایید سازمان در تاریخ 95/06/15 افزایش سقف واحدهای سرمایه­گذاری صندوق یاد شده از 100,000,000 به 150,000,000 واحد سرمایه­گذاری تایید شد.
کاهش نرخ سود پیش بینی شده صندوق ادامه مطلب

کاهش نرخ سود پیش بینی شده صندوق

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/12/94 مجوز شماره 7543/122 سازمان بورس و اوراق بهادار کاهش سود پیش­بینی شده صندوق برای واحدهای سرمایه­گذاری عادی این صندوق، سالانه 18درصد و با سقف پرداخت 22درصد تعیین گردید.
RSS
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq