Menu
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق ادامه مطلب

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در تاریخ95/05/05 تشکیل و پس از تایید سازمان در تاریخ 95/06/15 افزایش سقف واحدهای سرمایه­گذاری صندوق یاد شده از 100,000,000 به 150,000,000 واحد سرمایه­گذاری تایید شد.
کاهش نرخ سود پیش بینی شده صندوق ادامه مطلب

کاهش نرخ سود پیش بینی شده صندوق

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/12/94 مجوز شماره 7543/122 سازمان بورس و اوراق بهادار کاهش سود پیش­بینی شده صندوق برای واحدهای سرمایه­گذاری عادی این صندوق، سالانه 18درصد و با سقف پرداخت 22درصد تعیین گردید.
RSS
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq