Menu
واریز سود خرداد ماه 1396 ادامه مطلب

واریز سود خرداد ماه 1396

سود با نرخ 18.28درصد بازدهی سالانه شده ، حدود 432 هزار نفر دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق یکم، معادل 2.306.062.755.040 ریال برای خرداد ماه 96پرداخت گردید.
واریز سود اردیبهشت ماه 1396 ادامه مطلب

واریز سود اردیبهشت ماه 1396

سود با نرخ 18/40درصد بازدهی سالانه شده ، حدود 426هزار نفر دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق یکم، معادل 2,290,000,000,000 ریال برای اردیبهشت ماه 96پرداخت گردید.
واریز سود فروردین ماه 1396 ادامه مطلب

واریز سود فروردین ماه 1396

سود با نرخ 19/15 درصد بازدهی سالانه شده ، حدود 410هزار نفر دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق یکم، معادل 2,541,188,990,145 ریال برای فروردین ماه 96پرداخت گردید.
واریز سود بهمن ماه 95 ادامه مطلب

واریز سود بهمن ماه 95

سود معادل 18.06 درصد بازدهی سالانه شده ، 360,000 نفر دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق یکم، معادل 1,913,868,214,435 ریال برای بهمن 95 پرداخت گردید.
واریز سود دی ماه 95 ادامه مطلب

واریز سود دی ماه 95

سود دي ماه 95 "صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی" معادل ١٩ درصد به حساب بانكي سرمایه گذاران واریز گردید.
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق ادامه مطلب

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی در تاریخ95/05/05 تشکیل و پس از تایید سازمان در تاریخ 95/06/15 افزایش سقف واحدهای سرمایه­گذاری صندوق یاد شده از 100,000,000 به 150,000,000 واحد سرمایه­گذاری تایید شد.
کاهش نرخ سود پیش بینی شده صندوق ادامه مطلب

کاهش نرخ سود پیش بینی شده صندوق

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/12/94 مجوز شماره 7543/122 سازمان بورس و اوراق بهادار کاهش سود پیش­بینی شده صندوق برای واحدهای سرمایه­گذاری عادی این صندوق، سالانه 18درصد و با سقف پرداخت 22درصد تعیین گردید.
RSS
12
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان