بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/28
کل خالص ارزش دارائی ها 144,299,288,878,779 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,022,297 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,021,605 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,023,800 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 141,151,961

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری کشاورزی

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كشاورزي

مدیران سرمایه گذاری:

نويد قدوسي، حامد كاظمي محسن آبادي، سيده فرخ نيكو

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

نمودار‌ها