بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/10/25
کل خالص ارزش دارائی ها 172,179,707,352,151 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,016,671 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,016,955 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,017,680 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 169,356,359

صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری کشاورزی

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/12/25

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كشاورزي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كشاورزي

مدیران سرمایه گذاری:

محسن عبداللهي، نويد قدوسي، حامد كاظمي محسن آبادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين

نمودار‌ها